Biserica se află în partea de est a Capitalei, la „Bariera Vergului”. Construcția bisericii a început în anul 1942, în timpul guvernării Mareșalului Ion Antonescu, care a sprijinit masiv lucrările de construire și al cărui tablou votiv se află în pronaos.

Prin stăruința preotului Constantin Sârbu și a renumitului doctor Victor Gomoiu, epitrop, lucrările de ridicare a sfântului lăcaș au fost terminate în anul 1949. La construirea bisericii au ajutat și enoriașii parohiei.

Planurile au fost întocmite de arhitect Spiridon Nicolau, iar calculele de rezistență de către inginerul A. Beles.

Pictura bisericii a fost executată de pictorul Eremia Profeta, în frescă neobizantină, în anul 1964. În biserică există tabloul P.F. Părinte Iustinian Marina.

Biserica Vergului, cu o singură turlă și puternice frontoane în față și în spate, este una monumentală, amintind de Biserica Domnească din Câmpulung-Muscel.

Catapeteasma, sculptată în lemn de cireș și stejar, conține elemente figurative și decorative din folclorul românesc. Între anii 2000 și 200?, biserica a fost consolidată și restaurată prin grija preoților slujitori: Pr. prof. dr. Dumitru Radu și Pr. Ion Protopopescu. De asemenea, pictura a fost restaurată de pictor Elena Vasilescu. Biserica a fost împodobită prin grija credincioșilor cu noi candelabre aduse din Grecia.