featured.jpg

Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic) „În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat...

featured.jpg

Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor) „În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult....

featured.jpg

Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma) „În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară și ușile încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Și, zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii...

featured.jpg

- Pastorala de Sfintele Paști 2024 - Hristos a înviat! „Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (1 Corinteni 15, 22) Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți frați și surori în Domnul1, În fiecare an, Biserica Ortodoxă Română tratează duhovnicește, teologic și filantropic una dintre temele pe...

featured.jpg

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) „Înainte de Paști cu șase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morți. Și I-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce ședeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele...

featured.jpg

Duminica a 5-a din Postul Mare (A Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) „În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Și intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată era în cetate o femeie păcătoasă și, aflând că șade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Și, stând la...

featured.jpg

Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul) „În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învățătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Și, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor Tăi să-l alunge,...

featured.jpg

Duminica a 3-a din post (a Sfintei Cruci) „Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape viața și-o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru Mine și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să...

featured.jpg

Duminica a 2-a din post (a Sfântului Grigorie Palama) „În vremea aceea, intrând iarăși Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii, iar Dânsul le grăia cuvântul (lui Dumnezeu). Și au venit la El, aducând un slăbănog, pe...

featured.jpg

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2024 PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ȘI PREAIUBIȚILOR CREDINCIOȘI DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări! Preacuvioși...