featured.jpg

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții) „Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu...

featured.jpg

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români) „În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileei, a văzut pe doi frați: pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată...

featured.jpg

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților) „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care...

featured.jpg

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) „În ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii -, Iisus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre...

featured.jpg

Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic) „În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat...

featured.jpg

Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor) „În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult....

featured.jpg

Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma) „În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară și ușile încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Și, zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii...

featured.jpg

- Pastorala de Sfintele Paști 2024 - Hristos a înviat! „Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (1 Corinteni 15, 22) Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți frați și surori în Domnul1, În fiecare an, Biserica Ortodoxă Română tratează duhovnicește, teologic și filantropic una dintre temele pe...

featured.jpg

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) „Înainte de Paști cu șase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morți. Și I-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce ședeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele...

featured.jpg

Duminica a 5-a din Postul Mare (A Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) „În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Și intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată era în cetate o femeie păcătoasă și, aflând că șade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Și, stând la...