Ecfonis

Sursa: http://ro.orthodoxwiki.org/Ecfonis

Ecfonisul (gr. Εκφωνησις – “exclamare”) sau vozglasul este încheierea, rostită cu voce tare, a unei rugăciuni sau a unei ectenii spuse de către preot (uneori în taină), în timpul slujbelor. Este întotdeauna urmat de “Amin” al credincioşilor.

Exemple de ecfonise

  • ecfonisul de la sfârşitul rugăciunii Tatăl nostru: “Că a ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.”
  • ecfonisul după ectenia mare (la Sfânta Liturghie, vecernie, utrenie etc.): “Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.”
Powered by WordPress All Content Copyright © Parohia Parcul Calarasi Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Cuv. Parascheva (Vergului) – Bucuresti
Theme created with SpiderWeb Press™.