Contact – Locaţie

Biserica Parcul Călăraşi – Vergu din Bucureşti

Biserica Parcul Călăraşi – Vergu din Bucureşti (sau Bariera Vergului) este situată în Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi – Piaţa Muncii.

Biserica Parohia Parcul Călăraşi îi are drept ctitori principali pe Mareşalul Ion Antonescu şi pe soţia sa Maria Antonescu, biserica a fost construită în mai multe etape începând din anul 1942, prin strădania preotului Constantin Sârbu (1905-1975), paroh în această biserică între anii 1938-1950, cu ajutorul unor oameni de bine cum ar fi: doctor Victor Gomoiu, I. Constantinescu, S. Anghel, D. Poenaru, şi alţii.

Mai jos este o harta pe care am indicat locaţia bisericii:

Adresa: Bd. Basarabia nr. 2, sector 2, Bucuresti

(Bariera Vergului, Piaţa Muncii – Piaţa Eudoxiu Hurmuzaki)
Nr tel. 021.324.77.45

email: contact@parohiaparculcalarasi.ro

Powered by WordPress All Content Copyright © Parohia Parcul Calarasi Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Cuv. Parascheva (Vergului) – Bucuresti
Theme created with SpiderWeb Press™.