Paraclisul Cel Mic al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

PARACLISUL cel
mic

al Preasfintei Născătoarei
de Dumnezeu

Facere a lui Teostirict
monahul (Teofan)

 

Acest paraclis se cântă la întristarea sufletului
şi la vreme de nevoie

 

Strana: Binecuvântează, părinte.

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru,
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Preotul : Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte
pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Strana: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori,
cu câte o metanie de fiecare dată).

Slavă Tatăluişi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele

noastre pentru sfânt numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta.
Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi.
Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

 

Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava,

a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

Strana: Amin, Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea

eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte

întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori,
cu câte o metanie de fiecare dată)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi învecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.

Sfinte,cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru sfânt numele Tău.

 

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

 

Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău.

Vie Împărăţia Ta.

Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi.

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava,
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana:Doamne miluieşte (de 12 ori),

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să  ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

 

Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru
credincioşia Ta; auzi-mă întru dreptatea Ta.

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii  nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare;
făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile
mele, sufletul meu, ca un pământ însetoşat.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu.

Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea.
Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă.

Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.

Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu,

că eu sunt robul Tău.

  

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

 

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Dumnezeule.

 

glas 2

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă*, bine este cuvântat cel ce vine
întru numele Domnului. (de 3 ori)

 

Către Născătoarea de Dumnezeu* acum cu osârdie să alergăm noi*,
păcătoşii şi smeriţii* şi să cădem cu pocăinţă*, dintru adâncul sufletului strigând*:
Stăpână ajută-ne*, spre noi milostivindu-te*;

sârguieşte că pierim* de mulţimea ispitelor*; nu întoarce pe robii tăi în
deşert* că pe tine Una nădejde te-am câştigat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. (Acelaşi tropar sau al hramului)

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Niciodată nu vom tăcea*, de Dumnezeu Născătoare* a vesti puterile tale noi
nevrednicii*, că de nu ai fi stătut* înainte rugându-te pentru noi*,
cine ne-ar fi mântuit* dintru atâtea primejdii* sau cine ne-ar fi păzit*
până acum slobozi*; de la tine Stăpână nu ne vom depărta*,
că pe robii tăi pururea îi mântuieşti din toate nevoile.

 

Psalmul 50:Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta

Si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea.

Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste.

Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea.

Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si
biruitor cand vei judeca Tu.

Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea.

Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie.

Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi.

Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le.

Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele.

Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.

Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu Duh stapanitor ma intareste.

Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce.

Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta.

Ca de ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi.

Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau
vitei.

 

CANONUL Născătoarei
de Dumnezeu

Cântarea întâi: Glas 8

 Apa trecând-o ca pe uscat* şi din răutatea, egiptenilor scăpând* israeliteanul striga* izbăvitorului şi Dumnezeului nostru Să-i cântăm.”

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pre noi.

De multe ispite fiind cuprins* alerg către tine, căutând mântuirea mea* o, Maica Cuvântului Fecioară* de supărări şi nevoi mântuieşte-mă.

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pre noi.

Amarele chinuri şi tulburări* de multă mâhnire, pornind umplu sufletul meu;* alină-l Fecioară Preacurată,* cu liniştirea cea dată de Fiul tău.

    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pre tine ca Ceea ce ai născut* pre Mântuitorul, te rog scapă-mă din nevoi* că acum venind eu către tine* îmi întind sufletul, mintea şi gândul meu.


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Cu trupul şi sufletul meu bolind* mă învredniceşte, cercetării dumnezeieşti* şi purtării tale de grijă* ca una singură Maică a Domnului.

 Cântarea a 3-a

 „Doamne Cela ce ai făcut* cele de deasupra crugului ceresc* şi ai zidit Biserica, Tu întăreşte-mă* întru dragostea Ta* marginea doririlor şi credincioşilor întărire,* Unule de oameni iubitorule.”

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Folositoare şi acoperământ* vieţii mele te pun pe tine* de Dumnezeu Născătoare Fecioară tu îndreptează-mă * către al tău adăpost* ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire*
Una întru tot lăudată.

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Risipeşte Fecioară* tulburarea  sufletului meu* şi viforul scârbelor mele rogu-mă* că negrăit ai născut* Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniştei,* Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut* pe Făcătorul de bine* care este pricina bunătăţilor tuturor* facerea de bine dă-o tuturor* că tu pe toate le poţi, ca ceea ce ai născut pe Hristos* Cel puternic întru tărie, Preacurată.

     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Fiind cuprins de neputinţe cumplite* şi de chinurile bolilor* tu îmi ajută, cer ajutorul tău Fecioară* că pe tine te ştiu* comoară de tămăduiri neîmpuţintă şi necheltuită,* Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

      După Cântarea a 3-a, glas 8:

Izbăveşte din nevoi pre robii tăi* de Dumnezeu Născătoare,* că toţi după Dumnezeu la tine năzuim,* ca la o folositoare şi zid nesurpat.

Caută cu milostivire Preacântată* de Dumnezeu Născătoare* spre necazul meu, cel cumplit al trupului* şi vindecă durerea sufletului meu.

 

Preotul: Ectenia întreită şi Ecfonis

Sedealna, glas 2:

Ceea ce eşti rugătoare osârdnică şi zid nebiruit* izvor de milă şi lumii scăpare* cu deadinsul strigăm ţie:* Stăpână Născătoare de Dumnezeu,* vino şi ne izbăveşte pe noi din nevoi* Ceea ce esti Una folositoare grabnică.

 

Cântarea a 4-a

„Auzit-am Dumnezeule* taina rânduielii Tale Bunule* am înţeles lucrurile Tale* şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.”

       Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Tulburarea şi viforul* chinurilor mele şi al ispitelor* îl îmblânzeşte Stăpâna mea* ceea ce eşti Maica Ziditorului.

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

 Chemând eu îndurarea ta* dă-o mie Ceea ce nouă L-ai născut* pe Dătătorul de milă* şi Mântuitorul credincioşilor.

     Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Zac în patul durerilor* şi al neputinţelor mele pururea* ci, o, tu Maică a Domnului* cu milostivirea ta întâmpină-mă.

 

 Cântarea a 5-a

Fă-ne luminaţi* Însuţi Doamne cu porunca Ta* şi cu braţul Tău cel înalt* şi -ne nouă pacea Ta de oameni Iubitorule.”

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Bucură acum* întru tot trista mea inimă,* cu veselie sufletul meu umplând,* ca Ceea ce ai născut Bucuria tuturor.

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Scapă din nevoi* şi de vifore viaţa mea* Ceea ce ai născut izbăvirea mea,* pe Cela ce covârşeşte puterea minţilor.

     Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

 -mi prea luminat* întunericul păcatelor* cu strălucirea razei dumnezeieşti* ca ceea ce ai născut Lumina cea veşnică.

     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Vindecă degrab* Preacurată neputinţa mea* şi cercetării tale părtaş* rugând pe Cel Milostiv pentru sănătatea mea.

 

 Cântarea a 6-a

Rugăciunea mea* voi vărsa către Domnul* şi lui voi spune scârbele mele*  s-a umplut de nevoi sufletul meu* şi viaţa mea de iad s-a apropiat* ci ca Iona Ţie rog* din stricăciune Dumnezeule scoate-mă.”

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Pre Cela ce* a scăpat viaţa mea* cea ţinută întru omorârea morţii,* moarte luând de a Sa bunăvoie,* de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea;* pre Dânsul roagă-L şi acum* mântuindu-mă de răul vrăşmaşului.

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Ştiindu-te* păzitoarea tuturor* şi-a vieţii mele Fecioară Maică,* tu ce goneşti tulburările toate* şi asuprelile dracilor pururea* rog ţie neîncetat* de năvala lor cea rea izbăveşte-mă *

    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Avându-te* noi scăpare pururea* ca un zid nebiruit Fecioară* scapi din nevoi şi mângâi in necazuri* bucurând grabnic pe toţi cu lumina ta* ci, o, Stăpână şi acum* de dureri şi de nevoi izbăveşte-mă.

     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Zăcând acum* în dureri şi chinuri mari* nu aflu trupului meu tămăduire* ci rugâd chem îndurările Tale,*
de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea;* ridică-mă cu măna ta* din căderea mea în patul durerilor.

 

      După Cântarea a 6-a, glas 8:

 Izbăveşte din nevoi pe robii tăi* de Dumnezeu Născătoare* toţi după Dumnezeu la tine năzuim* ca la o folositoare şi zid nesurpat.

 Caută cu milostivire Preacântată* de Dumnezeu Născătoare* spre necazul meu cel cumplit al trupului* şi vindecă durerea sufletului meu.

 

   Preotul: Ectenia întreită şi Ecfonis.

         CONDACUL glas 2

  Păzitoare creştinilor nebiruită,* rugătoare către Făcătorul neîncetată* nu trece cu vederea  glasurile de rugăciune ale păcătoşilor* ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru* carii cu credinţă strigăm Ţie* grăbeşte spre rugăciune* şi sârguieşte spre mijlocire* pururea pazind Născătoare de Dumnezeu* pre cei ce te cinstesc pe tine.
 

PROCHIMENUL glas 4

Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul şi neamul.

 

Stih:Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită
poporul tău şi casa părintelui tău.

 

Apoi se citesc Apostolul şi Evanghelia

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părinte, Cuvinte, Duhule Sfinte, Treime* curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Pentru rugăciunile* Născătoarei de Dumnezeu Milostive*
curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

 Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

 

Sub acoperământul Tău* de Dumnezeu Născătoare păcătoşii năzuim şi cu lacrimi te rugăm noi nevrednicii.* Grăbeşte, ajută-ne* în ceasul acesta* de spaima primejdiei* celei mult năpraznice,* de moarte cumplită şi grabnică* ca nu ne săgetăm* prin pornire iute înviforată*.
O nădejdea noastră* strigăm cu umilinţă noi robii Tăi:*

Nu ne trece rugăciunile* ci le desăvârşit.

Nimenea din cei ce aleargă la tine* nu iese ruşinat* Născătoare de Dumnezeu Fecioară* ci cerând bun dar primeşte dăruire* către cererea cea de folos.

 Prefacerea celor scârbiţi,* izbăvirea celor neputincioşi,* fiind Născătoare de Dumnezeu Fecioară,* mântuieşte cetatea şi norodul, pacea celor din razboaie,* liniştea celor înviforaţi,* Una folositoare credincioşilor.

 Cântarea a 7-a

 

„Tinerii cei ce mers-au* din Iudeia în Babilon oarecând* cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o strigând aşa:* Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.”

    Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

 Când ai vrut Tu Stăpâne* să aşezi mântuirea noastră ca Cel Milostiv,* luat-ai întrupare din pururea Fecioara, pentru noi om făcându-te:* Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

    Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Pe Prea mult Milostivul* Preacurată Fecioară, pe Care tu L-ai născut,* să-L rogi neîncetat mântuire să dea sufletelor celor ce cântă Lui:* Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvor de curăţire* şi comoară bogată de mântuire Tu eşti* Fecioară Preacurată şi Uşa pocăinţei celor ce cântăm pururea:* Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

De trupeşti neputinţe* şi de multe păcate fiind cu sufletul plin,* alerg eu cu credinţă la acoperământul Tău fierbinte rugându-mă:* Maica lui Hristos dă-mi vindecare, cu mila ta cea mare.

 

Cântarea a 8-a

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Nu trece Maică* pe cei ce-ţi cer ajutorul* şi rugându-te cu glas îţi cântă;* şi te preaînalţă Curată totdeauna.

 

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Tămăduieşte* sufletul meu ce boleşte* de dureri şi de chinuri cumplite* ca să
te slăvesc cu credinţă, totdeauna.

     Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduire* bogată verşi totdeauna* nouă celor ce-ţi cîntăm Fecioară* şi te prea`nălţăm întru toţii vecii
Stăpână.


Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Tu  Preacurată* goneşti pornirea ispitei* şi lovirea amarei primejdii,* ci pentru aceasta te laud
totdeauna.

  lăudăm,   bine   să cuvântăm   şi    ne închinăm Domnului, cântându-i şi preaînălţându-L  întru   toţi vecii…

„Pre Împăratul* ceresc pe Care îl laudă* îngereştile cete cântaţi-L* şi
preaînalţaţi-L noroade totdeauna”.

 Cântarea a 9-a

 

„Mântuiţi prin tine* fiind Fecioară, pe tine vestimu-te toţi* de Dumnezeu Născătoare, veşnic mărindu-te.” 

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Lacrimile mele* să nu le treci, ceea ce ai născut pe Hristos* cel ce a şters lacrima din
feţele tuturor.

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pre noi.

Bucură Fecioară* trista mea inimă, tu ceea ce ai pierdut* prin primirea vestirii grija
păcatului.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu a ta lumină* goneşte negura din ale mele simţiri,* cel ce crezând te mărturisesc Maica
Domnului.

     Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

Cel ce zac în boală,* întru mulţimea păcatelor dă-mi ajutor* şi mă întoarce Fecioară în sănătatea mea.

 Cuvine-se cu adevărat să te fericim,* Născătoare de Dumnezeu,* cea pururea fericită şi cu totul fără prihană* şi Maica Dumnezeului nostru

Pre Cea mai cinstită decât heruvimii* şi mai preaslăvită,* făr` de-asemănare, decât serafimii,* care
fără stricăciune, pre Dumnezeu Cuvântul ai născut,* pre tine Cea cu adevărat* Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 Stihirile, glas 2:

Tuturor le ajuţi Preacurată* celor ce cu credinţă aleargă* la puternică mâna ta,* neavând altundeva, păcătoşii către Dumnezeu* în primejdii şi întristări mijlocitoare preabună,* cei ce suntem gârboviţi de către multe greşeli.* Maica Dumnezeului Preaînalt,* la tine cu toţi cădem:* din toată nevoia, izbăveşte
pre robii tăi.

Stih: Pomeni-voi numele Tău, întru tot neamul şi neamul.

Tuturor celor întristaţi bucurie* şi nedreptăţiţilor sprijin şi hrană celor săraci,* mângâiere spre străini şi celor orbi toiag,* cercetare bolnavilor*, îndureraţilor foarte* acoperire şi-ajutor şi Maică celor orfani,* Maica Dumnezeului Preînalt.* Curată sârguieşte:* rugămu-ne ţie şi izbăveşte pre robii tăi.

Stih: Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea Ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Bucură-te Preacurată Fecioară,* cinstitul sceptru al Împăratului Hristos.*
Bucură-te c`ai crescut Strugurele cel de taină.*
Bucură-te a Cerului Uşă.*
Bucură-te Rug nears ce luminezi toată lumea.*
Bucură-te a tuturor bucurie,* mântuirea credincioşilor,* apărătoarea
şi scăparea* tuturor creştinilor Stăpână.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor  Amin.
 
Bucură-te lauda a toată lumea.* Bucură-te*  casa Domnului.* Bucură-te* munte umbrit.*
Bucură-te scăpare.* Bucură-te* ceea ce eşti sfeşnic de aur.* Bucură-te Preacurată* care
eşti slava creştinilor.* Bucură-te Marie Maica lui Hristos Dumnezeu.* Bucură-te rai.*
Bucură-te* masa cea dumnezeiască.* Bucură-te* Biserică.* Bucură-te năstrapă de aur.*
Bucură-te*  bucuria tuturor.

Alte tropare

Pre cea decât cerul mai presus* şi mai strălucită* decât razele soarelui,* care a stricat blestemul nostru* să o mărimtotdeauna cu laude.

De multele mele nelegiuri*  îmi boleşte trupul*  şi-mi slăbeşte sufletul meu,* ci tu cea cu daruri dăruită,* cu îndurările tale ajută-mă.

Fecioară şi Maică lui Dumnezeu,* degrabă primeşte,* rugăciunea robului tău* şi fi solitoare
către Domnul* cu mijlocirile tale Stăpâna mea.

Păgânii rămână muţi fără glas,* care nu se`nchină* la cinstită icoana ta,* de Evanghelistul
zugrăvită,* care se cheamă îndrumătoarea creştinilor.

Îndurăte mie celui smerit,* c`afară de tine* năzuinţă alta nu am,* cel plin de tot felul de păcate,*
mă miluieşte nădejdea creştinilor.

Cântăm cu osârdie bucuraţi,* ţie lăudată*  Născătoare de Dumnezeu,* ci cu Mergătorul înainte*  şi cu toţi sfinţii scăpare soleşte-ne.

Cu toate oştirile îngereşti,* cu Botezătorul,* cu apostolii lui Hristos* şi cu sfinţii toţi Fecioară Maică,* neîncetat mântuire soleşte-ne.

Apoi:Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
(de trei ori, cu câte o metanie de fiecare dată)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre.

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru sfânt numele Tău.

 

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

 
Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău.
Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi.
Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăţia, Puterea si Slava in Veci. Amin.

Troparele de umilinţă, glas 4

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi,* că, nepricepându-ne de nici un răspuns,* această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân,* noi păcătoşii robii tăi; miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Doamne, miluieşte-ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit;* nu Te mânia pre noi foarte,* nici nu pomeni fărădelegile noastre,* ci caută şi acum, ca un Milostiv* şi ne izbăveşte pre noi de vrăjmaşii noştrii,* că
Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău,* toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin

Uşa milostivirii deschide-o nouă,* binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară,* ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine,* ci să ne mântuim prin tine din nevoi,* că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Preotul: Ectenia întreită şi Otpustul.

 

Contributie Pr. Cristian Todireanu

 

 

 

Powered by WordPress All Content Copyright © Parohia Parcul Calarasi Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Cuv. Parascheva (Vergului) – Bucuresti
Theme created with SpiderWeb Press™.